ISO-certificering

KAJA beschikt sinds 2020 over een ISO-certificaat volgens de 9001:2015 norm. Dit betekent dat wij minimaal twee keer per jaar een uitgebreide audit hebben, waarin externe partijen controleren of KAJA aan de gestelde eisen voldoet.

In de praktijk betekent dit dat KAJA een kwaliteitsmanagementsysteem opgebouwd heeft. Dit bevat bijvoorbeeld de volgende documenten:

  • Zorginhoudelijke protocollen
  • Uitgebreide personeelsdossiers
  • Incidentmeldingssysteem en verwerking
  • Verslaglegging van allerlei soorten overleg
  • Werkinstructies voor het personeel
  • Toekomstperspectief en doelen voor Kaja in een meerjarenplan

Voor iedere nieuwe cliënt hebben we zes weken de tijd om het zorgdossier compleet te maken en uiteraard ook te bespreken met de cliënt. Het begeleidingsplan is een belangrijk onderdeel van dit dossier. Hierin staan de doelen vermeld waar de cliënt samen met de begeleiding de komende periode aan wilt gaan werken. Tevens vullen wij o.a. een risicolijst in en bij een aantal cliënten een crisissignaleringsplan.

De medewerkers en begeleiders van KAJA werken volgens de protocollen en de beleidsstukken die ook aan de ISO zijn toegevoegd. De directie heeft regelmatig overleg en stelt de korte en lange termijn doelen vast, waarna deze ook gemonitord worden. Dit betreft uiteenlopende zaken binnen KAJA. Op deze manier is het gehele personeel onderdeel deel van het ISO-systeem en daarnaast het wordt regelmatig besproken tijdens de gezamenlijke teamoverleggen. Naast dat KAJA een aparte ISO-certificering heeft, heeft de overkoepelende zorgorganisatie waar Kaja onder valt, namelijk CKZ, ook een ISO-certificering.