Begeleiding

KAJA biedt diverse vormen van begeleiding aan. Kijk hieronder welke het beste bij jou past.

Beschermd wonen

KAJA biedt de mogelijkheid om cliënten begeleiding te geven die vanuit Beschermd Wonen (BW) een veilige woonplaats nodig hebben met intensieve begeleiding.

Binnen het beschermd wonen zijn er aantal vormen mogelijk. KAJA biedt IBT-plaatsen (Intensieve Begeleiding Thuis) en een aantal geclusterde BW-plaatsen aan.
Wij bieden geen all-inclusieve plaatsen aan binnen het beschermd wonen.

Cliënten binnen beschermd wonen ontvangen intensieve begeleiding, afgestemd op hun doelen, wensen en mogelijkheden, op meerdere momenten per week. Wij kunnen beschermd wonen aanbieden inclusief of exclusief een woonlocatie, afhankelijk van het actuele woningaanbod binnen KAJA. Het is dus ook mogelijk om aan te melden als er reeds een eigen woonlocatie is.

Voor de plaatsing werken we samen met de betreffende gemeente en het CZW-bureau.

Jeugd

Wij bieden ambulante begeleiding aan jeugd tot en met 18 jaar en indien wenselijk ook vanuit de verlengde jeugdwet (18+). Begeleiding in de thuissituatie voor alle leeftijden is mogelijk, bijvoorbeeld bij problematiek in de gezinssituatie, met school of door bijvoorbeeld ADHD, ADD of autisme (ASS).

Daarnaast hebben wij drie locaties in Middelburg waar we jeugdigen vanaf 16 jaar intensieve begeleiding kunnen geven inclusief een woonlocatie in de vorm van een kamer. Hier wonen de jeugdige cliënten en vanuit daar krijgen zij op maat begeleiding aangeboden, inclusief dagbesteding als dit wenselijk is.

Bij deze locaties kunnen de jeugdigen iedere avond gezien worden door de avondronde en tevens kunnen ze gebruik maken van de 24/7 achterwacht die KAJA biedt. Zij kunnen telefonisch of via Whatsapp contact hiermee opnemen.

Wanneer de jeugdige in de praktijk een goede vooruitgang laat zien, kunnen wij maatwerk bieden door deze jeugdige over te plaatsen naar een zelfstandige woonruimte zodat zij kunnen groeien in hun verdere ontwikkeling naar een zelfstandig bestaan. De begeleiding wordt dan op de nieuwe woonlocatie voortgezet. KAJA beschikt bijvoorbeeld over een aantal appartementen in Vlissingen waardoor we deze doorstroom kunnen inzetten.

Wij werken met de verblijfsindicaties binnen de jeugd met de productcode 44A27 in samenwerking met de CKZ.

Heel vaak hebben we een nauwe samenwerking met de jeugdreclassering, waaronder Jeugdbescherming West en de William Schrikker Groep.

Wet Langdurige Zorg

Intensieve begeleiding kunnen wij graag bieden aan mensen met een WLZ-indicatie.
Deze doelgroep bestaat uit mensen die langdurige en vaak intensieve begeleiding nodig hebben op verschillende leefgebieden. Zo hebben wij o.a. een 24/7 achterwacht in de vorm van een telefonische dienst die ook ter plaatse komt als dit noodzakelijk is.
Tevens kunnen we binnen Kaja ook dagbesteding bieden in de vorm van de LEGO-winkel.

Soms hebben wij ook appartementen beschikbaar in Middelburg of Vlissingen waar iemand met een WLZ-indicatie kan verblijven.

Binnen Kaja is er een behoorlijke groep WLZ-cliënten aanwezig. Wij werken zowel met cliënten die een VG-indicatie hebben als ook een GGZ-indicatie. Beide zijn van harte welkom!

Dagbesteding

Sinds begin 2021 heeft KAJA een dagbestedingslocatie in de vorm van een grote LEGO-winkel in het centrum van Middelburg. Iedereen die een vorm van dagbesteding zoekt is hier van harte welkom.

Maatwerk vinden we erg belangrijk: sommigen zijn actief bezig met LEGO uitzoeken, iemand anders verzorgt kinderfeestjes en ook administratieve werkzaamheden behoren tot de mogelijkheden. Wij kijken heel gericht naar de interesses en kwaliteiten van iemand.

Daarnaast is de dagbesteding een sociale plaats waar naast de vaste begeleiding veel mensen aanwezig zijn, hetgeen ook fijn en goed is voor de sociale contacten. Werken op een wat rustigere plaats is ook zeker mogelijk.

Cliënten met een WLZ-indicatie, jeugdindicatie of passende BW-indicatie mogen en kunnen altijd gebruik maken van de dagbestedingslocatie en de bijhorende activiteiten.